| Hotline hỗ trợ khách hàng: 0933 885 385

Hướng dẫn sử dụng Module KINH DOANH

Tin tức
QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA

01/12/2022 | TN

Glasurit Việt Nam chào mừng bạn đến với nền tảng Refinity mới của chúng tôi, nền tảng này sẽ giúp bạn quản lý hoạt động kinh doanh (Business) của mình. Tại phần hướng dẫn này bạn sử dụng phân hệ “Q...

Tin tức
QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

30/11/2022 | TN

Chào mừng bạn đến với nền tảng Refinity mới của chúng tôi, nền tảng này sẽ giúp bạn quản lý hoạt động kinh doanh sơn của mình. Hướng dẫn này sẽ hiển thị cho bạn "Quản lý tồn kho" (Refinity - Invent...

Giỏ hàng